015 361 33 55 Log in

Waarom procescertificering?

Vragen over Arbo- en veiligheidsmanagement?

Stel Gert de Jong een vraagdirecteur (lead auditor/ Hogere Veiligheidskundige/ gecertificeerd arbo-kerndeskundige)

Procescertificering - arbo- en veiligheidsmanagement

Verlaag uw risico's door een veilige en gezonde werkomgeving te creëren

Aandacht voor arbeidsomstandigheden en veiligheid is voor werkgevers, werknemers, ingehuurde krachten en toeleveranciers van essentieel belang. Het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving draagt bij aan verlaging van risico's en heeft een positief effect op de organisatie.

Een arbo- of veiligheidsmanagementsysteem is een uitstekend hulpmiddel om:

 •   Beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) vorm te geven
 •   Te voldoen aan geldende wet- en regelgeving (Arbowet)
 •   Te voldoen aan eisen van opdrachtgevers op het gebied van VGM
 •   Goede arbeidsomstandigheden binnen de organisatie te realiseren
 •   Te borgen dat werkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd
 •   Risico's met betrekking tot incidenten en ongevallen te reduceren
 •   Gevaarlijke handelingen en het ontstaan van gevaarlijke situaties te elimineren

 • De VCA is voortgekomen uit en in eerste instantie ontwikkeld door de (petro)chemische industrie en is gebaseerd op 'best practices' van de (petro)chemie. Ook opdrachtgevers en aannemers buiten deze bedrijfstak kunnen de VCA hanteren.

  De VGM Checklist Aannemers (VCA) is een standaard voor evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbozorgssystemen, een structurele en systematische aanpak van veiligheid op de werkplek. De VCA onderscheidt drie niveaus. In een persoonlijk gesprek en een bezoek aan uw projectlocatie bepalen we samen welk VCA-niveau bij uw werkzaamheden en werkomgeving past.

  Wat kan IMC-consultants voor uw bedrijf betekenen?

 •   Opzetten, implementeren en (begeleiden tot) certificeren van een (digitaal) VCA-systeem
 •   Opzetten, implementeren van een VCA-registratiesysteem (digitaal en app-technologie)
 •   Opstellen van vereiste procedures (stroomschema's) en documenten
 •   Opstellen van VGM-projectplannen
 •   Opstellen van situatiegebonden taakrisicoanalyses
 •   Opstellen van VGM-jaarverslagen/VGM-jaarplannen
 •   Opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 •   Onderzoek van ongevallen en VGM-incidenten
 •   Actieve begeleiding bij het uitvoeren van werkplekinspecties
 •   Uitvoeren van interne audits
 •   Uitvoeren van toolboxmeetings
 •   Voorlichting, training en opleiding medewerkers
 •   Succesvolle begeleiding van het certificeringstraject

 • IMC-consultants heeft een veiligheidskundige (MVK en HVK) in dienst. Ook de opleidingen die de VCA vereist kan IMC-consultants verzorgen. Informatie hierover vindt u onder de link 'Trainingen' op onze website.

  De VCU is een praktische checklist met betrekking tot 'veiligheid en gezondheid aspecten' voor uitzendorganisaties die personeel uitzenden, beschikbaar stellen of detacheren aan VCA gecertificeerde bedrijven en bedrijven met een VCO certificaat.

  Door het opzetten van een VCU systeem worden afspraken op het gebied van VG eenduidig vastgelegd. Dit VCU systeem wordt gedocumenteerd in de vorm van een (digitaal) VCU-handboek. Daarnaast moeten diverse registraties worden bijgehouden.

  Een van de eisen van VCU is dat de uitzendorganisatie moet zijn gecertificeerd volgens NEN 4400. Daarnaast dienen uitzendkrachten minimaal over een diploma Basisveiligheid VCA te beschikken en moeten intercedenten over het diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL VCU) beschikken. Een goede implementatie van de VCU leidt tot verhoging van het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie.

  Wat kan IMC-consultants voor uw bedrijf betekenen?

 •   Advisering met betrekking tot aanpak en diepgang
 •   Opzetten, implementeren en (begeleiden tot) certificeren NEN 4400
 •   Opzetten, implementeren en (begeleiden tot) certificeren van een (digitaal) VCU systeem
 •   Opstellen van VG jaarverslagen/ VGM jaarplannen
 •   Uitvoeren van interne audits
 •   Voorlichting, training en onderricht medewerkers
 •   Succesvolle begeleiding van het certificeringstraject

 • IMC-consultants heeft een veiligheidskundige (MVK en HVK) in dienst.
  Ook de VCA vereiste opleidingen kan IMC-consultants verzorgen, informatie hieromtrent vindt u onder de link 'Trainingen' op onze website.

  De norm OHSAS 18001 is een internationaal erkende norm voor Arbo managementsystemen. In tegenstelling tot de VCA is de scope van OHSAS 18001 breder en toepasbaar voor ieder type bedrijf.

  Doorgaans kiezen we ervoor om deze aspecten in een Arbo managementsysteem vast te leggen, dat als een 'blauwdruk' voor de organisatie en de bedrijfsprocessen geldt. Verschillende aspecten moeten worden gedocumenteerd (bijvoorbeeld in procedures) of moeten op een andere manier aangetoond kunnen worden. Een goede implementatie van OHSAS 18001 leidt tot structuur, inzicht/ verbetering en tot een hoger veiligheidsbewustzijn.

  Integratie met andere systemen

  De structuur van OHSAS 18001 leent zich goed voor integratie met bijvoorbeeld ISO 9001 of ISO 14001. Structuur van de nieuwe generatie normen (HLS-structuur) is hierop gericht.

  Een belangrijk uitgangspunt is dat het Arbo managementsysteem goed bij de organisatie van de klant moet passen en werkbaar moet zijn. IMC-consultants levert geen standaard oplossing maar het beste alternatief (maatwerk), onze opdrachtgevers worden nauw betrokken gedurende het gehele traject.

  Wat kan IMC-consultants voor uw bedrijf betekenen?

 •   Advisering met betrekking tot aanpak en diepgang
 •   Opzetten, implementeren en (begeleiden tot) certificeren van een (digitaal) OHSAS systeem
 •   Opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 •   Uitvoeren van interne audits
 •   Opstellen van een Directiebeoordeling
 •   Voorlichting, training en onderricht medewerkers
 •   Succesvolle begeleiding van het certificeringstraject
 • De huidige norm OHSAS 18001 wordt - naar verwachting eind 2016 - vervangen door ISO 45001. Deze norm is opgezet volgens de HLS (High Level Structure), waardoor deze volledig aansluit op diverse andere normen die volgens de HLS zijn opgebouwd (zoals ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015).

  Waar in OHSAS 18001 het accent vooral lag op veiligheid, verschuift de balans in de nieuwe norm wat meer richting gezondheid. Een bredere scope en een grotere rol van werknemers zijn naar verwachting verder de belangrijkste inhoudelijke veranderingen die het bedrijfsleven kunnen raken.

  IMC-consultants houdt de verdere ontwikkeling in de gaten. Voor vragen over de norm ISO 45001 kunt u contact opnemen met IMC-consultants.


  Heeft u interesse in één van onze diensten of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een offerte aan.

  Deskundigheid

  is onze kracht

  • Gedreven adviseurs
  • Met kennis van uw branche
  • Gestructureerde benadering

  Heldere

  werkwijze

  • Advies over beste aanpak
  • Implementatie inclusief training op maat
  • Onderhoud van uw managementsysteem

  Managementsystemen

  met toegevoegde waarde

  • Beheersing van uw bedrijfsrisico's
  • Professionalisering van de bedrijfsvoering
  • Versterking van markt- en klantgericht werken

  Contact


  IMC-consultants
  Boezemweg 77
  2641 KG
  Pijnacker

  015 361 33 55
  info@imc-consultants.nl

  Blijf op de hoogte


  Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen bij IMC-consultants? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief!
  © Copyright - IMC Consultants | Algemene voorwaarden | Sitemap