015 361 33 55 Log in

Waarom procescertificering?

Vragen over Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

Stel Willem  Remme een vraagconsultant (lead auditor)

Procescertificering - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bewust bezig zijn met mens, milieu en maatschappij

Steeds meer organisaties gaan aan de slag met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat betekent dat zij rekening houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Ook zien we de vraag of een organisatie beschikt over een MVO-certificaat steeds vaker in aanbestedingsteksten terug. Grote organisaties en overheden vinden het belangrijk dat bedrijven een keurmerk hebben dat aangeeft dat zij bewust bezig zijn met de impact van hun activiteiten op People, Planet en Profit.


De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om inspanningen op het gebied van MVO meetbaar, inzichtelijk en certificeerbaar te maken.
De MVO Prestatieladder vraagt om een managementsysteem wat zich focust op de totstandkoming, uitvoering en afstemming van het beleid op 33 indicatoren. Deze 33 indicatoren vallen in de categorie People, Planet en Profit. Ook onderwerpen als discriminatie, energie en bijdragen aan lokale economie vallen hieronder. Het geformuleerde beleid dient vervolgens afgestemd te worden met de stakeholders (belanghebbenden) van de organisatie.

MVO Prestatieladder bestaat uit vijf treden en op iedere trede kan een MVO managementsysteemcertificaat worden afgegeven. Trede 1 en 2 gelden als eerste opstap om door te groeien naar trede 3. Trede 3 leidt tot een algemeen in de branche haalbare uitwerking van de indicatoren. Vanaf trede 3 kunnen bedrijven op de ladder stijgen naar trede 4 en 5 door de indicatoren specifieker te maken en breder af te stemmen.

Wat kan IMC-consultants voor uw bedrijf betekenen?

 •   Advisering met betrekking tot de aanpak en diepgang
 •   Stakeholders inventariseren en indelen
 •   Stakeholders koppelen aan de 33 indicatoren
 •   MVO-beleid verankeren
 •   Opzetten, implementeren en (begeleiden van) certificeren van een (digitaal) MVO-managementsysteem
 •   Opzetten, implementeren van een registratiesysteem
 •   Uitvoeren van interne audits
 •   Voorlichting, training en opleiding medewerkers
 •   Succesvolle begeleiding certificeringtraject

 • Heeft u interesse in één van onze diensten of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een offerte aan.

  De CO2 Prestatieladder is ontwikkeld om de bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

  Net als de MVO Prestatieladder bestaat de CO2 Prestatieladder uit 5 treden. Hoe hoger de trede waarop een bedrijf gecertificeerd is, hoe groter het voordeel bij een aanbesteding.

  Het doel van de CO2 Prestatieladder:

 •   Stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van leveranciers en ketenpartners - te kennen
 •   Zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering, de eigen projecten én in de keten terug te dringen
 •   Stimuleren om reductiemaatregelen te formuleren en uit te voeren
 •   Verworven kennis transparant te delen
 •   Samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

 • Op basis van een inventarisatie van de CO2-prestaties kan per trede een CO2-bewust Certificaat uitgegeven worden. Het CO2-bewust Certificaat is drie jaar geldig waarbij er elk jaar een ladderbeoordeling plaatsvindt.

  Wat kan IMC-consultants voor uw bedrijf betekenen?

 •   Advisering met betrekking tot de aanpak en diepgang
 •   Uitvoeren van een CO2-inventarisatie
 •   Opzetten, implementeren en certificeren van een CO2-managementsysteem
 •   CO2-beleid verankeren
 •   Opzetten, implementeren en (begeleiden van) certificeren van een (digitaal) CO2-managementsysteem
 •   Uitvoeren van interne audits
 •   Voorlichting, training en opleiding medewerkers
 •   Succesvolle begeleiding certificeringtraject

 • Heeft u interesse in één van onze diensten of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een offerte aan.

  IMC-consultants geeft u met een QuickScan inzicht in hoeverre uw organisatie al werkt volgens de MVO of CO2 Prestatieladder en wat uw organisatie nog moet doen om een certificaat te kunnen behalen.


  Heeft u interesse in één van onze diensten of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een offerte aan.

  Deskundigheid

  is onze kracht

  • Gedreven adviseurs
  • Met kennis van uw branche
  • Gestructureerde benadering

  Heldere

  werkwijze

  • Advies over beste aanpak
  • Implementatie inclusief training op maat
  • Onderhoud van uw managementsysteem

  Managementsystemen

  met toegevoegde waarde

  • Beheersing van uw bedrijfsrisico's
  • Professionalisering van de bedrijfsvoering
  • Versterking van markt- en klantgericht werken

  Contact


  IMC-consultants
  Boezemweg 77
  2641 KG
  Pijnacker

  015 361 33 55
  info@imc-consultants.nl

  Blijf op de hoogte


  Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen bij IMC-consultants? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief!
  © Copyright - IMC Consultants | Algemene voorwaarden | Sitemap