015 361 33 55 Log in

Waarom procescertificering?

Vragen over Voedselveiligheid?

Stel Willem  Remme een vraagconsultant (lead auditor)

Procescertificering - Voedselveiligheid

Aantoonbaar veilige voedselproductie

Met regelmaat verschijnen nieuwsberichten over incidenten of terugroepacties omdat er sprake is van gevaar voor de volksgezondheid. Bedrijven die actief zijn in de voedingsmiddelenbranche moeten voldoen aan steeds meer wet- en regelgeving op dit gebied. Daarnaast stellen klanten meer eisen op dit vlak.

Op Europees niveau is er de richtlijn 93/43/EG (Richtlijn inzake levensmiddelenhygiëne). Op nationaal niveau (NL) is deze wetgeving opgenomen in het Warenwetbesluit. Met een gecertificeerd voedselveiligheidssysteem kunnen bedrijven aantoonbaar maken dat ze aan klanteisen en aan de geldende wet- en regelgeving voldoen.

Hieronder geven we drie vormen van voedselveiligheidssystemen weer. Bij de keuze welke het beste past bij uw organisatie speelt de klant en het marktgebied een grote rol. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het voedselveiligheidssysteem goed bij de organisatie past en werkbaar moet zijn. IMC-consultants levert dan ook geen standaardoplossing, maar kijkt wat het beste alternatief is. Het is dus altijd maatwerk.


HACCP (Hazard Analysis on Critical Control Points) is geen norm maar een methode om kritische punten in het proces aan het licht te brengen en deze te beheersen. Belangrijke aspecten hierbij zijn:

 •   HACCP-team (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden)
 •   Productinformatie
 •   Procesinformatie (stroomschema's, lay-out)
 •   Basisvoorwaardenprogramma (algemene hygiëne-eisen)
 •   Gevarenanalyse
 •   Monitoren en meten
 •   Corrigerende acties en maatregelen
 •   Validatie
 •   Verificatie
 •   Documentatie en registraties

 • Een goede implementatie van HACCP leidt tot borging van voedselveiligheid.
  Voor het certificeren werken we samen met verschillende partijen als Lloyds RQA, DEKRA en Bureau Veritas.

  Wat kan IMC-consultants voor uw bedrijf betekenen?

 •   Advisering met betrekking tot de aanpak en diepgang
 •   Opzetten, implementeren en (begeleiden van) certificeren van een (digitaal) voedselveiligheidssysteem
 •   Opzetten, implementeren van een registratiesysteem
 •   Opstellen van een overzicht van de relevante wet- en regelgeving
 •   Opstellen van een gevarenanalyse
 •   Opstellen van de vereiste procedures (stroomschema's) en documenten
 •   Uitvoeren van interne audits
 •   Voorlichting, training en opleiding medewerkers
 •   Opstellen van managementreview
 •   Succesvolle begeleiding certificeringtraject

 • Naast het opzetten, implementeren en (begeleiden van) certificeren onderhouden we voedselveiligheidssystemen. Samen met onze opdrachtgevers hebben we een brede kijk op risicomanagement en ligt de focus op het verbeteren van processen, producten en dienstverlening van onze opdrachtgevers.

  Veel van onze opdrachtgevers beschikken over één of meerdere proces- en/of productcertificaten. In dergelijke situaties dragen we zorg voor één compact (digitaal) managementsysteem. Eén transparant systeem - gemakkelijk toegankelijk en eenvoudig in onderhoud - helpt verbeteringen door te voeren en doelstellingen te behalen.

  Heeft u interesse in één van onze diensten of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een offerte aan.

  De norm ISO 22000 (eisen aan een organisatie in de voedselketen) vormt een goede basis voor organisaties die nationaal en/of internationaal opereren. ISO 22000 volgt de structuur van ISO 9001 met een nadrukkelijke focus op voedselveiligheid. ISO 22000 stelt eisen aan een voedselveiligheidssysteem. De belangrijkste zijn:

 •   Interactieve communicatie
 •   Beheren van het (voedselveiligheid)systeem
 •   Basis voorwaardenprogramma's
 •   HACCP-principes
 • Voor wie is deze norm relevant ?

  Voor alle organisaties in de voedselketen is deze norm toepasbaar:

 •   Dienstverlenende organisaties
 •   Fabrikanten van veevoer, fabrikanten van voedingsmiddelen
 •   Ondernemingen in transport en opslag
 •   Toeleveranciers van detailhandel

 • Een goede implementatie van ISO 22000 leidt tot borging van voedselveiligheid. Voor de certificering werken we samen met Lloyds RQA.

  Wat kan IMC-consultants voor uw bedrijf betekenen?

 •   Advisering met betrekking tot de aanpak en diepgang
 •   Opzetten, implementeren en (begeleiden van) certificeren van een (digitaal) voedselveiligheidssysteem
 •   Opzetten, implementeren van een registratiesysteem
 •   Opstellen van een overzicht relevante wet- en regelgeving
 •   Opstellen van een gevarenanalyse
 •   Opstellen van de vereiste procedures (stroomschema's) en documenten
 •   Voorlichting, training en opleiding medewerkers
 •   Ondersteuning bij validatie en verificatie van het voedselveiligheidssysteem
 •   Uitvoeren van interne audits
 •   Ondersteuning bij het opstellen van een managementreview
 •   Succesvolle begeleiding certificeringtraject

 • Naast het opzetten, implementeren en (begeleiden van) certificeren onderhouden we voedselveiligheidsystemen. Samen met onze opdrachtgevers hebben we een brede kijk op risicomanagement. Onze focus ligt op het verbeteren van processen, producten en dienstverlening van onze opdrachtgevers.

  Veel van onze opdrachtgevers beschikken over één of meerdere proces- en/of productcertificaten. In dergelijke situaties dragen we zorg voor één compact (digitaal) managementsysteem. Eén transparant systeem - gemakkelijk toegankelijk en eenvoudig in onderhoud - helpt verbeteringen door te voeren en doelstellingen te behalen.

  Heeft u interesse in één van onze diensten of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een offerte aan.

  De Engelse brancheorganisatie BRC (British Retail Consortium) heeft een eigen standaard ontwikkeld voor voedselveiligheid, de BRC Global Standard for Food Safety. Deze standaard geniet internationaal veel aanzien en wordt in veel landen geaccepteerd. De BRC-standaard is gebaseerd op de HACCP-methodiek aangevuld met een aantal specifieke eisen. De belangrijkste zijn:

 •   Senior Management Commitment
 •   Voedselveiligheidsplan - HACCP
 •   Food Defense Plan
 •   Voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem
 •   Standaards met betrekking tot de vestiging
 •   Productbeheersing
 •   Procesbeheersing
 •   Personeel

 • Een goede implementatie van BRC leidt tot borging van voedselveiligheid. Voor het certificeren werken we samen met een partij als Lloyds RQA.

  Wat kan IMC-consultants voor uw bedrijf betekenen?

 •   Advisering met betrekking tot de aanpak en diepgang
 •   Opzetten, implementeren en (begeleiden van) certificeren van een (digitaal) voedselveiligheidssysteem
 •   Opzetten, implementeren van een registratiesysteem
 •   Opstellen van een overzicht relevante wet- en regelgeving
 •   Opstellen van een gevarenanalyse
 •   Opstellen van de vereiste procedures (stroomschema's) en documenten
 •   Voorlichting, training en opleiding medewerkers
 •   Ondersteuning bij validatie en verificatie van het voedselveiligheidssysteem
 •   Uitvoeren van interne audits
 •   Ondersteuning bij het opstellen van een managementreview
 •   Succesvolle begeleiding certificeringtraject

 • Naast het opzetten, implementeren en (begeleiden van) certificeren onderhouden we voedselveiligheidssystemen. Samen met onze opdrachtgevers hebben we een brede kijk op risicomanagement en ligt de focus op het verbeteren van processen, producten en dienstverlening van onze opdrachtgevers.

  Heeft u interesse in één van onze diensten of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een offerte aan.


  Heeft u interesse in één van onze diensten of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een offerte aan.

  Deskundigheid

  is onze kracht

  • Gedreven adviseurs
  • Met kennis van uw branche
  • Gestructureerde benadering

  Heldere

  werkwijze

  • Advies over beste aanpak
  • Implementatie inclusief training op maat
  • Onderhoud van uw managementsysteem

  Managementsystemen

  met toegevoegde waarde

  • Beheersing van uw bedrijfsrisico's
  • Professionalisering van de bedrijfsvoering
  • Versterking van markt- en klantgericht werken

  Contact


  IMC-consultants
  Boezemweg 77
  2641 KG
  Pijnacker

  015 361 33 55
  info@imc-consultants.nl

  Blijf op de hoogte


  Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen bij IMC-consultants? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief!
  © Copyright - IMC Consultants | Algemene voorwaarden | Sitemap